• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 "İnsanların barışları da savaşları da birer hayalden doğmaktadır. Öğünmeleri de, utanmaları da birer hayale dayanmaktadır".
 

"Etrafında insan yüzlü bir çok şeytan vardır. Bu sebeple her ele el vermek, bağlanmak,intisab etmek uygun değildir".


Ücretli izin Urlaub Drucken E-Mail
Benutzer Bewertung: / 0
SchlechtSehr Gut 
Mittwoch, 9. Dezember 2009

a) Yıllık ücretli izin hakkı

Hizmet süresi 25 yıldan azsa 30 işgünü (5 hafta)

25 yıl dolduktan sonra 36 işgünü (6 hafta)

 

İzin yılı

İzin yılı işe giriş tarihi ile başlar. İzin yılını takvim yılına çevrilmesi üzerine bir işyeri sözleşmesi yapılmışsa, izin yılının takvim yılına uyarlanması ve bu şekilde izin yılının her 1 Ocak tarihinde başlaması söz konusu olur.

 

Yıllık izin hakkı için çalışma sürelerinin hesaplanması:

Ücretli yıllık iznin süresi, aynı işverende olması  kaydıyla ve 3 aydan fazla kesinti olmadan ve bu kesintiye neden olan iş sözleşmesinin işçi tarafından sona erdirilmemiş olması, geçerli bir neden olmaksızın işçinin aniden işi bırakmamış olması (bildirimsiz fesih) veya işçinin önemli bir hatasından dolayı işverenin iş akdini bildirimsiz fesih ile sona erdirmiş olmaması kaydıyla, çalışılan bütün süreler dikkate alınarak hesaplanır.

 

Ayrıca aşağıdaki süreler de izin hakkının  hesaplanmasında dikkate alınır:

 

6 aydan az olmamak kaydıyla azami 5 yıla kadar Avusturya içinde başka işverenlerde çalışılan iş süreleri

 

Zorunulu eğitimi aşan (HAK, HTL, AHS) ve ülke içersindeki bir okulda geçirilen öğrenim süreleri. Belirli koşullar altında, yabancı ülke  okullarında geçen öğrenim süreleri de buna dahil edilebilir.

 

Başarı ile bitirilmiş olan bir yüksekokul için gerekli görülen genel eğitim süresi.

 

Ücretli izin tazminatı

İş akdinin fesih edilmesiyle, işçiye kullanmadığı ücetli izin hakkı hesaplanır ve izin tazminatı olarak ödenir. Son izin yılındaki ücretli izin hakkı tam  değil, izin yılında çalışılan zamana göre kısmen hesaplanır. İzin tazminatı alınması halinde, işsizlik parası veya hastalık parası, ödenen izin süresi kadar, ödenmez.

 

Dikkat: Eğer işçi, iş akdinin fesih ihbar süresine  (çıkış süresine) uymadan veyahut iş akdi işveren tarafından (suç işlendiğinde) haklı yere bildirimsiz olarak fesih edilirse, izin tazminatı hakkı yoktur. Eğer işçi çıkış tarihine kadar, fazla izin kullanmış  ise, fazla kullanılan ücretli izin bölümü, işverene geri ödenmesi gereklidir.

 

b) Hasta bakım izni

Bir işçinin aynı çatı altında yaşayan yakın aile fertlerinden biri (annesi, babası, büyükbabası, büyükannesi, eşi, ya da nikâhsız eşi) hastalanırsa ve hasta kişiye aynı hane içersinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması halinde, işçinin her iş yılı için, bir haftalık normal iş süresi kadar, hasta bakım izni almaya hakkı vardır.  Durumun ispatı işçiye, ispat için gerekli masraflar  işverene düşer.

 

Bakım izninin uzaması

Eğer bir iş yılı içinde hak edilen hasta bakım izni kullanıldıysa ve aynı hanede yaşayan ve hastalanan 12 yaşından küçük bir çocuğun bakımı için bakım  personeli gerekiyorsa (örneğin bir anne hastalanmasından  dolayı çocuklara bakamıyacak haldeyse), işçinin tekrar bir haftalık normal iş süresi kadar, bakım izni hakkı vardır.

Letzte Aktualisierung ( Mittwoch, 9. Dezember 2009 )
 
< zurück   weiter >
Advertisement

Umfrage

Wie geht die Regierung mit der Covid19 Krise um ?
 

Syndicate

Designed by exo

Bluecounter Website Statistics Bluecounter Website Statistics Bluecounter Website Statistics Bluecounter Website Statistics