• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 "İnsanların barışları da savaşları da birer hayalden doğmaktadır. Öğünmeleri de, utanmaları da birer hayale dayanmaktadır".
 

"Etrafında insan yüzlü bir çok şeytan vardır. Bu sebeple her ele el vermek, bağlanmak,intisab etmek uygun değildir".


Home arrow Türkische Seiten arrow Türkische Küche arrow Anneleri Koruma Yasasi Mutterschutz
Anneleri Koruma Yasasi Mutterschutz Drucken E-Mail
Benutzer Bewertung: / 0
SchlechtSehr Gut 
Sonntag, 13. Dezember 2009

a) Yasak işler

20.ci hamilelik haftasından sonra gece vardiyası, pazar ve tatil günlerinde çalışmak, fazla mesai yapmak ve sağlığa zarar verici işler yasaktır. fiüpheli durumlarda İş Müfettişliği (Arbeitsinspektorat) karar verir. Doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta içersinde çalışmak, kesinlikle yasaktır. Bu süre içerisinde kadın işçi, Hastalık Kasası’ndan (Gebietskrankenkasse) Loğusalık Parası (Wochengeld) alır.

 

b) İş akdinin bildirimli ya da bildirimsiz feshine karşı özel koruma Hamileliğin başlangıcından itibaren ve doğumdan sonra gelen 4’üncü ayın sonuna kadar, işçiye çıkış verilemez. İşten çıkarılmaya karşı bu süre, işverene bildirilmiş olarak doğum izninin (Karenzurlaub) kullanılması durumunda, doğum izninin bitiminden 4 hafta sonrasına kadar uzar. İş veya Sosyal Mahkemesi’nin muvafakatı alınmadan verilen çıkışlar, yasalara aykırıdır ve dolayısıyla geçersizdir. Hamile bir işçi, işten çıkarıldığını öğrendiği günü takip eden beş gün içersinde, işvereni hamileliğinden haberdar ettiği takdirde, verilen çıkış hükmen geçersiz olur. İşten çıkarıldığı tarihte, hamile olduğunu bilmeyen bir kadın, hamile olduğunu öğrenir öğrenmez durumu işverene bildirirse, verilen çıkış yine yasal olarak geçersiz olur.

 

c) Anne ve babalar için doğum izni (Karenzurlaub) Aşağıdaki şartlar yerinde olduğu takdirde, anne ve babaların Doğum İzni’ne ayrılma hakkı vardır:

- Yürürlükte olan bir iş sözleşmesinin olması ve

- Çocuk ile aynı evde yaşıyor olunması.

Doğum İzni doğumdan sonraki 8 hafta içersinde işverene bildirme zorunluluğu ile başlar, ve en çok çocuğun ikinci yaşına kadar sürer. Doğum İzni anne ve baba arasında toplam iki kere paylaşılabilir (= üç bölüm). Paylaşılan bölümler 3 aydan kısa olamaz. Anne veya babalar Karenz İzni’nin üç aylık bir bölümünü, daha sonra kullanmak üzere (en geç çocuk okula başlayana kadar) saklayabilirler.

Dikkat: Doğum İzni ile Çocuk Bakım Parası (Kinderbetreuungsgeld) süresi birbirine bağımlı değildir. Çocuk Bakım Parası almak için Doğum İzni’ne ayrılmak mecburiyeti yoktur. Aylık gelir herşey dahil yaklaşık brüt 1100 Euro’yu geçmediği takdirde, çocuk bakım parası ödenir.

d) İş akdinin feshi (Lösung des Dienstverhältnisses) Eski Kıdem Tazminatı Yasası’na bağlı olan ve doğumdan önce en az 5 yıl sürmüş olan iş sözleşmeleri, kıdem tazminatı hakkını kaybetmeden, doğumdan sonraki loğusalık süresi (8 hafta) içersinde, veya doğum izninin bitimine en geç 3 ay kala, fesih edilebilir. Böylece işçi, yasal kıdem tazminatı tutarının yarısını elde edebilir. Ancak bu her halikarda, en fazla 3 aylık maaş yüksekliği ile sınırlıdır. Kıdem tazminatı için gerekli olan iş süresinin hesaplanmasında, kullanılmış olan doğum izinleri sayılmaz.

 

e) Babalar için Doğum İzni Babalar için de doğum izninin tamamını kullanmak, ya da izni anneyle birlikte paylaşarak kullanmak, yasal olarak mümkündür. Eğer Anne ve baba bu haktan yararlanarak doğum iznini bölüşmek isterseler, kişi başına düşen izin süresi 3 aydan kısa olamaz.Eğer bir baba doğum izninin tamamını ya da bir parçasını kullanacaksa, doğum iznine ayrılmak istediğini iznin başlamasına en fazla 4 ay kala bildirdikten sonra ve iznin bitiminden sonra gelen 4 hafta içersinde, işten çıkarılamaz. Annelik izni ile ilgili hükümler özel olarak bir broşürde açıklanmıştır. Daha iyi bilgi edinilmesi için, AK’dan „Job & Kind“ broşürünü isteyiniz (türkçesi yoktur), veya danışmanlık hizmetlerimizden yararlanınız.

Letzte Aktualisierung ( Freitag, 11. Dezember 2009 )
 
< zurück   weiter >
Advertisement

Umfrage

Wie geht die Regierung mit der Covid19 Krise um ?
 

Syndicate

Designed by exo

Bluecounter Website Statistics Bluecounter Website Statistics Bluecounter Website Statistics Bluecounter Website Statistics